Saville Consulting logo
Din placering Forside > Om os

Om Saville Consulting Danmark A/S

Saville Consulting Danmark blev etableret i 2006 og er partner til Saville Assessment, som er en del af Willis Towers Watson. Saville Assessment samarbejder med partnere i mere end 80 lande, og testværktøjerne er tilgængelige på over 40 sprog. Saville Assessment udvikler professionelle og erhvervsrettede testværktøjer, som har ændret den traditionelle tilgang til testning.

Den brede produktportefølje af person- og færdighedstest giver adskillige muligheder for at anvende testværktøjerne i såvel rekrutterings- som udviklingssammenhænge på alle niveauer i en organisation.

Persontestene Saville Consulting Wave ® afdækker effektivt forholdet mellem den enkeltes motivation og talent samt den foretrukne virksomhedskultur. Denne kombination er afgørende for, at man som organisation formår at identificere det bedste match mellem individ og virksomhed og dermed skabe konkurrencemæssige fordele.

Saville Consulting Wave testene er baseret på en ’Validation Centric’ udviklingsmetode, hvor validiteten er et afgørende kriterium for udvælgelse af items til en test. Denne metode anvendes med henblik på at optimere en tests prognoseværdi for så vidt angår forudsigelse af jobpræstation. Testen blev udviklet til at måle 36 jobrelevante kriterier og har en ekstraordinær høj validitet på tæt på 0,6. I praksis betyder det, at det kun 1 ud af 50 gange, hvor en virksomhed på baggrund af testresultatet forventer at ansætte en person, der præsterer i de øverste 20 %, viser sig, at personen præsterer i de nederste 20 %. Til sammenligning vil antallet af tilsvarende fejlansættelser for test med en validitet på 0,3 være 1 ud af 10.

Saville Consultings færdighedstest, der måler analytiske færdigheder inden for forskellige områder, giver mulighed for testning i relation til mere og mindre komplekse stillinger. På trods af en kort besvarelsestid har testene en høj validitet.

Alle testværktøjerne tilbyder brugervenlige rapporter og kan besvares på iPad og andre tablets.

Har du spørgsmål eller ønsker en præsentation af vores test, er du velkommen til at kontakte os.

Saville Consulting Cube Model

Hvorfor sker det at virksomheder efter ansættelse finder introduktionen vanskelig,  præstationen gennemsnitlig og i ekstreme tilfælde at parterne hurtigt må opsige samarbejdet på grund af mangel på kulturmatch?

Saville Consulting Wave forudsiger kandidaters foretrukne virksomhedskultur og afdækker virksomhedens eksisterende virksomhedskultur.

Hvorfor lever identificerede talenter ikke op til deres potentiale og kæmper med at opretholde deres position i talentpuljen?

Saville Consulting Wave udforsker dynamikken mellem motivation og talent.

Hvorfor sker det at nogle store forandringsprojekter mislykkes med at leve op til de væsentligste målsætninger?

Saville Consulting Wave afdækker den eksisterende virksomhedskultur og giver dermed et databaseret udgangspunkt for målrettet og planlagt forandringsledelse.
 
Saville Consulting Wave anvender fordelene ved ny teknologi til at forkorte testprocessen og til hurtigt at tilegne sig viden om flere elementer, herunder personers motivation, talent og foretrukken virksomhedskultur.

Baseret på Saville Consultings forskning - et af de største projekter, der hidtil er gennemført i branchen - har vi udviklet en værdifuld række innovative flersidede værktøjer og serviceydelser. Disse sammenhængende ydelser er anvendelige inden for en bred række aktiviteter, herunder:

  • Udvælgelse
  • Udvikling
  • Ledelse af Talent og Succession
  • Executive Assessment
  • Coaching
  • Forandringsledelse
  • Kulturændring
  • Teamudvikling
  • Stresshåndtering

Saville Consultings testværktøjer suppleres af undervisning af høj kvalitet. Vores testkurser gennemføres af erfarne konsulenter og understøttes af en fortløbende forskning og udvikling, der giver vores kunder adgang til professionelle testværktøjer og til løbende at holde sig opdateret på aktuelle casestudier og erhvervsrettet testanvendelse.