About Saville Consulting
About us
Hjem > Konsulentydelser > Udvikling

Udvikling

Fokus på kompetenceudvikling spiller en afgørende rolle for medarbejderes effektivitet, engagement og motivation i jobbet.

At udvikle den enkeltes personlige og erhvervsmæssige viden og kompetencer på væsentlige områder er til gavn for såvel medarbejdere som virksomheden.

I samspil med den enkelte eller lederen/HR tilrettelægges udviklingsforløb for såvel teams, ledere og eller medarbejdere.

Teambuilding

Teambuilding på alle niveauer

Langt størstedelen af de resultater, der skabes i en virksomhed afhænger af et stærkt samarbejde. For at lykkes og opnå de bedste resultater er virksomheder afhængige af medarbejdernes evne og lyst til at samarbejde med hinanden. Den enkelte medarbejder skal føle et ansvar for eget område men også for helheden. Teamets medlemmer skal opleve sig som gensidigt ansvarlige og forstå og acceptere den fælles opgave, de fælles målsætninger samt det fælles sæt spilleregler, der alt sammen er afgørende for at skabe de bedste resultater.
En særlig vigtig faktor i denne proces er en åben og konstruktiv dialog, hvor feedback er en nøglefaktor. Evnen til at forstå hinanden og kende til hinandens styrker og mindre stærke sider er en forudsætning for at udnytte teamets synergier bedst muligt.

Fordele

  • At fremme en gensidig ansvarsfølelse.
  • At skabe en åben og konstruktiv dialog med henblik på optimal læring.
  • At skabe synergi ud af forskellighed.

Lederudvikling

Ønsker I at sætte fokus på organisationens ledere, hvad angår den enkeltes lederstile, ledelsesmæssig impact og ledelsesmæssige risikoområder? Eller ønsker I at sætte fokus på samarbejdet i en ledergruppe?

Vi tilbyder individuel lederudvikling eller udvikling af ledelsesteams med udgangspunkt i de af Savilles testværktøjer, der fokuserer på ledelse.

Ledere påvirker i høj grad virksomhedskulturen, såvel positivt som negativt, og de personlige egenskaber og faglige kunnen har afgørende betydning for følgeskab. Lederen skal indgå i et inspirerende samarbejde og medvirke til, at den enkelte medarbejder og teamet har lyst til at præstere og levere de ønskede resultater. I modsat fald kan organisationens effektivitet blive svækket både på kort og på langt sigt.

Udvikling af velfungerende og værdiskabende lederteams er derfor på dagsordenen i mange organisationer. Det er afgørende, at en ledergruppe arbejder i samme retning, udnytter gruppens individuelle kompetencer optimalt og udvikler sig både som individuelle ledere og som ledergruppe.

Med andre ord hviler der et stort ansvar på den enkelte leder, som konstant skal være opmærksom på, at de ledelsesmæssige opgaver ikke nedprioriteres til fordel for daglige driftsopgaver.

Individuel
udvikling

Sikrer I at jeres medarbejdere udvikler sig i forhold til nuværende og fremtidige krav?

Det er vigtigt at sikre, at specialister og øvrige medarbejdere i en organisation udvikler sig i takt med virksomhedens behov og konkurrencemæssige situation. Medarbejderudvikling handler om at udvikle kompetencer inden for både operationelle og strategisk vigtige områder i en organisation, og samtidig sikre, at den enkelte medarbejder trives og performer optimalt.

Saville Consulting Danmark gennemfører individuelle udviklingsforløb, hvor der sættes fokus på medarbejderens styrker og udviklingspunkter.

Talent-
udvikling

Hvad gør I for at udvikle organisationens talenter?

Talentudvikling handler om at udvikle kompetencer inden for strategisk vigtige områder i en organisation. Det er vigtigt at sikre, at udvælgelse af talenter hænger sammen med virksomhedens strategi.
Via fokus på en kombination af motivation, talent, færdigheder samt erfaring styrkes talentfulde medarbejderes tilfredshed, og det sikres, at de tilgængelige ressourcer i virksomheden udnyttes optimalt.
Savilles testværktøjer tilbyder netop denne indsigt i medarbejderes og lederes styrker og udviklingsområder i forhold til de krav, der stilles til dem nu og i fremtiden.

Saville Consulting Danmark gennemfører individuelle assessments og assessment centre (med flere deltagere) med henblik på optagelse i virksomhedens talentpulje og/eller med individuel talentudvikling for øje.