Saville Consulting psychometric testing

Anvend de førende testværktøjer til rekruttering og udvikling. Saville udvikler professionelle og erhvervsrettede testværktøjer, samarbejder med partnere i mere end 80 lande og har testværktøjer på mere end 35 sprog.

Slider
Hjem > Løsninger > Lead Talent

Lead Talent

Rekruttering
af ledere

Ledere er ansvarlige for at sikre, at de overordnede mål i organisationen nås, uanset om de er kunde-, personale- eller vækstrelaterede. Vi hjælper med at udvælge de stærkeste ledere ved at identificere:

 • hvor de har størst forretningsmæssig impact.
 • situationer, hvor de højest sandsynligt er mest effektive.
 • potentielle risici, der kan være forbundet med de mest markante styrker.

Identifikation af
kommende ledere

At vide, hvem der kan levere organisationens fremtidige strategi, er afgørende for at opnå succes. Savilles testværktøjer bidrager til at:

 • identificere talenter med potentiale til at varetage fremtidige ledelsespositioner og -udfordringer.
 • skabe skræddersyede high potential (HiPo) ledelsesudviklingsprogrammer.
 • levere effektiv coaching for at fremme udvikling.

Udvikling
af ledere

Dårlig ledelse kan resultere i lavt engagement, dårlige resultater og lav vækst. Savilles testværktøjer til brug for udvikling af ledere hjælper med at:

 • accelerere onboardingprocessen.
 • forstå, håndtere og optimere performance.
 • coache, udvikle, reflektere over og videreudvikle ledelsesstile.

Succesfuldt
iværksætteri

Iværksættere skaber og leder succesfulde virksomheder, der oftest er startet fra næsten ingenting. Savilles specialiserede Entrepreneurial Potential Report kan anvendes til at:

 • identificere potentielle iværksættere, der kan hjælpe med at opstarte vækstvirksomheder og/eller en ny enhed i organisationen.
 • identificere iværksætterpotentiale.
 • coache iværksættere
 • styrke virksomheders iværksætteri og innovation.

Ledelsesmæssige
risici

Alle – også dygtige ledere – har risiko for at påvirke organisationens kultur og performance negativt. For at minimere disse risici kan Savilles testværktøjer til at:

 • identificere potentiel risikopræget adfærd blandt nuværende og kommende ledere.
 • forbedre selvperspektiv og -indsigt om styrker, der ikke anvendes optimalt.
 • udvikle og coache ledere inden for potentielle risiko-områder.