Slider
Hjem > Løsninger > Lead Talent

Lead Talent

Rekruttering
af ledere

Ledere er ansvarlige for at sikre, at de overordnede mål i organisationen nås, uanset om de er kunde-, personale- eller vækstrelaterede. Vi hjælper med at udvælge de stærkeste ledere ved at identificere:

 • hvor de har størst forretningsmæssig impact.
 • situationer, hvor de højest sandsynligt er mest effektive.
 • potentielle risici, der kan være forbundet med de mest markante styrker.

Identifikation af
kommende ledere

At vide, hvem der kan levere organisationens fremtidige strategi, er afgørende for at opnå succes. Savilles testværktøjer bidrager til at:

 • identificere talenter med potentiale til at varetage fremtidige ledelsespositioner og -udfordringer.
 • skabe skræddersyede high potential (HiPo) ledelsesudviklingsprogrammer.
 • levere effektiv coaching for at fremme udvikling.

Udvikling
af ledere

Ledelse handler om at skabe resultater. Enten via faglig eller teknisk viden; Ved at lede mange forskellige typer mennesker på tværs af teams / funktioner eller ved at skabe innovation, forandring og vækst.
Savilles ledelsesrapporter sætter fokus på en leders styrker og udviklingsområder og giver mulighed for at:

 • få overblik over det ledelsesmæssige potentiale.
 • få indblik i, hvor en leder har mere eller mindre impact på forretningen.
 • målrette ledelsesudvikling med udgangspunkt i en leders konkrete ledelsesstil og med konkrete forslag til udviklingsaktiviteter.

Succesfuldt
iværksætteri

Iværksættere skaber og leder succesfulde virksomheder, der oftest er startet fra næsten ingenting. Savilles specialiserede Entrepreneurial Potential Report kan anvendes til at:

 • identificere potentielle iværksættere, der kan hjælpe med at opstarte vækstvirksomheder og/eller en ny enhed i organisationen.
 • identificere iværksætterpotentiale.
 • coache iværksættere
 • styrke virksomheders iværksætteri og innovation.

Ledelsesmæssige
risici

Alle – også dygtige ledere – har risiko for at påvirke organisationens kultur og performance negativt. For at minimere disse risici kan Savilles testværktøjer til at:

 • identificere potentiel risikopræget adfærd blandt nuværende og kommende ledere.
 • forbedre selvperspektiv og -indsigt om styrker, der ikke anvendes optimalt.
 • udvikle og coache ledere inden for potentielle risiko-områder.