Slider
Hjem > Produkter > Færdighedstest > Comprehension portefølje > Swift Comprehension Verbal & Numerical Aptitude

Swift Comprehension Verbal & Numerical Aptitude

Færdighedstesten er en god prædiktor for performance og består af to deltest: Verbal (12 minutter) og numerisk (12 minutter).

Målgruppe: Stillinger med en lavere kompleksitet i opgaveløsning – eksempelvis operationelle, kundeorienterede og administrative roller.

Swift Comprehensive Verbal & Numerical Aptitude (SCVN) er anvendelig både i rekrutterings- og i udviklingssammenhænge og kan ligeledes anvendes som led i et screeningsforløb i forbindelse med et større antal ansøgere.

Testrapporten indeholder:

  • Introduktion
  • Profil med total score og underscorer på færdighedsområderne (verbal og numerisk)
  • Illustration af færdighed/resultat i forhold til tempo
  • Tips til hvordan færdigheder kan forbedres

Ved besvarelse af en færdighedstest trækkes spørgsmål fra en større pulje af spørgsmål (item bank). Personer, der besvarer den samme test i flere sammenhænge får således ikke de præcis samme spørgsmål igen.

Gratis øvelsestest

For at sikre en god kandidat- og brugeroplevelse tilbydes gratis online forberedelsesguides/øvelsestest under tidspres. Læs mere hér: Kandidatforberedelse.

Tilgængelighed

Inviteret adgang (IA)

Rapporten er tilgængelig som Inviteret adgang (IA) .

Saville Consulting Swift icon
Hire Talent iconHire Talent
Build Talent iconBuild Talent
Testadministration

Online via Oasys eller Bureausrevice

Besvarelsestid

24 minutter

Gruppeoverblik

Fremstil gratis gruppeoverblik i Oasys

Kræver testcertificering