Slider
Hjem > Produkter > Personlighedstest > Personlighedstest – Wave® Styles > Wave® Focus Styles

Wave® Focus Styles

Talent, motivation, foretrukken virksomhedskultur og kompetencepotentiale afdækkes i personlighedstesten Wave.

Wave Focus Styles anvendes til rekruttering, udvikling, talent management, succession planning, ledelsesprogrammer, coaching og karriereplanlægning.

Testrapporten er mindre detaljeret end Wave Professional Styles og hurtigere at besvare.

Wave giver værdifuld indsigt i:

  • Personens unikke karaktertræk.
  • Overensstemmelse mellem motivation og talent.
  • Overensstemmelse mellem normative og ipsative scorer.
  • Svarstil – hvorvidt personen har været selvkritisk eller positiv i sin testbesvarelse.

Wave Ekspertrapport

Wave Focus Styles Ekspertrapporten giver et mindre detaljeret output end Wave Professional Styles Ekspertrapport og indeholder beskrivelser på 36 facetter samt information om svarmønster, scorer på motivation & talent, normativ & ipsativ besvarelse og potentiale på 36 kompetencer. Herudover beskrives testpersonens foretrukne virksomhedskultur. Beskrivelsen af personen er dynamisk og baseret på den enkeltes besvarelse af Wave Focus Styles.

Som supplement til ekspertrapporten kan en personlig rapport og linjelederrapport anvendes uden beregning. Begge rapporter kan anvendes af ledere, bedømmere, interviewere og øvrige interessenter, hvor det vurderes relevant og kræver dermed ikke certificering.

Wave Personlig rapport

Den personlige rapport giver et resumé på baggrund af den enkeltes besvarelse af motivation, præferencer, behov og talent inden for en række arbejdsrelevante områder.

Wave Linjelederrapport

Wave linjelederrapport afdækker en persons kompetencepotentiale og foretrukne virksomhedskultur. Rapporten benyttes blandt andet til rekruttering, onboarding og talentudvikling.

Ud over disse rapporter, kan en lang række øvrige rapporter fremstilles på baggrund af en testbesvarelse af Wave Focus Styles:

Fordele

Benefit
Nedsætter risikoen for fejlansættelser markant - høj reliabilitet og validitet sikrer en stærk forudsigelse af såvel performance som return on investment (ROI).
Benefit
Dynamiske beskrivelser målrettet den enkeltes besvarelse (ingen standardtekster).
Benefit
Giver værdifuld indsigt i en persons unikke karaktertræk samt i overensstemmelsen mellem personens motivation og talent.
Saville Consulting  icon
Hire Talent iconHire Talent
Build Talent iconBuild Talent
Lead Talent iconLead Talent
Testadministration

Online via Oasys eller Bureausrevice

Besvarelsestid

13 minutter

Gruppeoverblik

Fremstil gratis gruppeoverblik i Oasys

Kræver testcertificering