Slider
Hjem > Produkter > Personlighedstest > Personlighedstest – Wave® Styles > Wave® Professional Styles

Wave® Professional Styles

Talent, motivation, foretrukken virksomhedskultur og kompetencepotentiale afdækkes i personlighedstesten Wave.

Wave Professional Styles anvendes til rekruttering, udvikling, talent management, succession planning, ledelsesprogrammer, coaching og karriereplanlægning.

Wave giver værdifuld indsigt i:

  • Personens unikke karaktertræk.
  • Overensstemmelse mellem motivation og talent.
  • Overensstemmelse mellem normative og ipsative scorer.
  • Svarstil – hvorvidt personen har været selvkritisk eller positiv i sin testbesvarelse.

Wave Ekspertrapport

Wave Professional Styles Ekspertrapporten er den mest nuancerede rapport og indeholder beskrivelser på 108 facetter samt giver information om svarmønster, motivation & talent, normativ & ipsativ besvarelse samt potentiale på 36 kompetencer. Herudover beskrives testpersonens foretrukne virksomhedskultur. Beskrivelsen af personen er dynamisk og baseret på den enkeltes besvarelse af Wave Professional Styles.

Som supplement til ekspertrapporten kan en personlig rapport og linjelederrapport anvendes uden beregning. Begge rapporter kan anvendes af ledere, bedømmere, interviewere og øvrige interessenter, hvor det vurderes relevant og kræver dermed ikke certificering.

Wave Personlig rapport

Den personlige rapport giver et resumé på baggrund af den enkeltes besvarelse af motivation, præferencer, behov og talent inden for en række arbejdsrelevante områder.

Wave Linjelederrapport

Linjelederrapporten afdækker en persons kompetencepotentiale og foretrukne virksomhedskultur. Rapporten benyttes til rekruttering, onboarding og talentudvikling.

Ud over disse rapporter kan en lang række øvrige rapporter fremstilles på baggrund af en testbesvarelse af Wave Professional Styles:

Fordele

Benefit
Nedsætter risikoen for fejlansættelser markant - høj reliabilitet og validitet sikrer en stærk forudsigelse af såvel performance som return on investment (ROI).
Benefit
Dynamiske beskrivelser målrettet den enkeltes besvarelse (ingen standardtekster).
Benefit
Giver værdifuld indsigt i en persons unikke karaktertræk samt i overensstemmelsen mellem personens motivation og talent.
Saville Consulting  icon
Hire Talent iconHire Talent
Build Talent iconBuild Talent
Lead Talent iconLead Talent
Testadministration

Online via Oasys eller Bureausrevice

Besvarelsestid

40 minutter

Gruppeoverblik

Fremstil gratis gruppeoverblik i Oasys

Kræver testcertificering