Slider
Hjem > Produkter > Personlighedstest > Wave Strengths – Jobspecifikke personlighedstest > Administrative Strengths

Administrative Strengths

Et stærkt testværktøj til screening af en persons styrker. Særligt anvendelig til masserekruttering af administrative roller.

Administrative Strengths afdækker en persons potentielle styrker med hensyn til den adfærd, der kræves af ansatte i administrative stillinger.

Anvendes til:

  • Hurtig og effektiv screening af en stor mængde kandidater.
  • Vurdering af match med kultur og/eller værdier i virksomheden.

Ved masserekruttering kan der fremstilles lister en liste over job-fit-scorer baseret på sammenhængen mellem de væsentligste jobkrav og en kandidats testbesvarelse. Scorerne kan ligeledes benyttes til at undersøge kandidatens foretrukne virksomhedskultur.

Administrative Service Profile

Administrative Service profilen viser personens potentiale holdt op imod de væsentligste jobkrav i den givne rolle.

Match med virksomhedskultur rapport

Som supplement til adfærdsprofilen kan Match med virksomhedskultur rapporten fremstilles uden beregning og anvendes af ledere, bedømmere, interviewere og øvrige interessenter. Rapporten afdækker det kulturelle match mellem kandidaten og virksomheden og kan benyttes til blandt andet rekruttering, onboarding og talentudvikling. Rapporten fremhæver de aspekter i kulturen, ved jobbet og i miljøet, der sandsynligvis vil forstærke eller hæmme personens succes. Rapporten kræver ikke certificering.

Testen og rapporterne er tilgængelige på en række forskellige sprog (fx engelsk). Kontakt os for mere information om øvrige sprog.

Fordele

Benefit
Afdækning af styrker – baseret på adfærd, der forudsiger performance.
Benefit
Kandidater holdes op imod en relevant sammenligningsgruppe.
Benefit
Bedre ansættelser - identificerer hvor personen vil have sine største styrker.
Saville Consulting  icon
Hire Talent iconHire Talent
Testadministration

Online via Oasys eller Bureausrevice

Besvarelsestid

10 minutter

Gruppeoverblik

Fremstil gratis gruppeoverblik i Oasys

Kræver vejledning af en Wave-certificeret bruger