Saville Consulting aptitude tests
Slider
Hjem > Produkter > Færdighedstest > Analysis portefølje > Swift Analysis Aptitude

Swift Analysis Aptitude

En kombineret færdighedstest, der måler evnen til at foretage kritisk analyse inden for tre færdighedsområder: verbal (6 minutter), numerisk (6 minutter) og diagrammatisk (6 minutter).

Målgruppe: Stillinger med en høj kompleksitet i opgaveløsning – eksempelvis direktører, ledere, specialister, graduates, management trainees samt testning i forbindelse med talentidentifikationsprogrammer.

Swift Analysis Aptitude er anvendelig både i rekrutterings- og i udviklingssammenhænge og kan ligeledes anvendes som led i et screeningsforløb i forbindelse med et større antal ansøgere.

Testrapporten indeholder:

  • Introduktion
  • Profil med total score og underscorer på færdighedsområderne (verbal, numerisk og diagrammatisk)
  • Illustration af færdighed/resultat i forhold til tempo
  • Tips til hvordan færdigheder kan forbedres

Spørgsmål trækkes fra en større pulje af spørgsmål (item bank). Personer, der besvarer den samme test i flere sammenhænge får således ikke de præcis samme spørgsmål igen.

Gratis øvelsestest

For at sikre en god kandidat- og brugeroplevelse tilbydes gratis online forberedelsesguides/øvelsestest under tidspres. Læs mere her: Kandidatforberedelse.

Tilgængelighed

Inviteret adgang (IA)

Rapporten er tilgængelig som Inviteret adgang (IA) .

Saville Consulting Swift icon
Hire Talent iconHire Talent
Lead Talent iconLead Talent
Testadministration

Online via Oasys eller Bureausrevice

Besvarelsestid

18 minutter

Gruppeoverblik

Fremstil gratis gruppeoverblik i Oasys

Kræver testcertificering