Saville Consulting Wave Styles
wave styles
Hjem > Personlighedstestene Wave® – Prisvindende testværktøjer til rekruttering og udvikling

Personlighedstestene Wave® – Prisvindende testværktøjer til rekruttering og udvikling

 

Personlighedstestene Wave® er markedets førende personlighedstest og afdækker,
som den eneste udbyder, følgende i én og samme test:

  • Talent
  • Motivation
  • Kompetencepotentiale
  • Foretrukken virksomhedskultur

Testene giver således en stærk indikation af den enkeltes præstation, potentiale og forventet adfærd i en erhvervssammenhæng ved at afdække, hvorvidt en person har den adfærd og de kompetencer, der er nødvendige for at få succes i en given rolle.

Testværktøjer til rekruttering og udvikling

Personlighedstestene bruges til udvælgelse, udvikling, talent management, succession planning, ledelsesprogrammer, coaching og karriereplanlægning.

Fremstil op til 13 rapporter ved 1 besvarelse

Ved en besvarelse af enten Wave Focus Styles eller Wave Professional Styles kan der fremstilles op til 13 rapporter.

Klik hér for at se en beskrivelse af de forskellige rapporter.

 

 

Personlighedstest – Wave® Focus Styles

Personlighedstesten tager 13 minutter at besvare og giver et simpelt og nuanceret billede af en persons adfærd via 36 kompetencer.

Målgruppe: Medarbejderniveau og/eller operationelle stillinger.

Personlighedstest – Wave® Professional Styles

Personlighedstesten tager 40 minutter at besvare og giver et detaljeret og nuanceret billede af en persons adfærd via 108 beskrivelser fordelt på 36 kompetencer.

Målgruppe: Specialist- og lederstillinger.

Hvad siger kunderne?

“Personlighedstesten Wave bidrager til at sikre en høj standard i vores rekrutterings- og udviklingsprocesser på tværs af organisationen i ind- og udland. Samtidig giver vores medarbejderes deltagelse på Saville Consulting Danmarks danske og internationale testcertificeringskurser en konsistent og ensartet tilgang til assessment af kandidater”.

Christian Jørgensen,
Head of Recruitment, People & Development, Ørsted

Efter 40 års dedikeret forskning og testudvikling, har Saville demonstreret overlegen validitet og nytænkning med personlighedstesten Wave sammenlignet med øvrige personlighedstest på markedet. Personlighedstesten Wave afdækker en persons motivation, talent, foretrukne virksomhedskultur og kompetencepotentiale i én og samme test. Det at skabe sammenhæng mellem disse fire interaktive og væsentlige områder er en afgørende faktor for at opnå konkurrencemæssige fordele for virksomheder i dag samt sikre et bedre beslutningsgrundlag til at øge træfsikkerheden i rekrutteringssammenhænge. For mere information se Project Epsom Research Paper, hvor validiteten af en række personlighedstest sammenlignes.

Personlighedstestens værdi for virksomheden

Personlighedstesten Wave giver et overblik over testpersonens stil, kompetencer og potentiale inden for 12 erhvervsrelevante kompetenceområder. Endvidere giver den et overblik over kandidatens/testpersonens foretrukne virksomhedskultur.

En Linjeleder-rapport er tilgængelig og kan udleveres til ansættende leder, bedømmere, interviewere og øvrige interessenter, hvor det vurderes relevant.

Personlighedstestens værdi for kandidaten/testpersonen

Personlighedstesten Wave giver et meget præcist billede af testpersonens styrker, udviklingsområder og potentiale. En Personlig rapport er tilgængelig og kan udleveres til kandidaten/testpersonen. Den personlige rapport giver en detaljeret beskrivelse af kandidatens/testpersonens stil og kompetencer inden for erhvervsrelevante områder. Kan enten udleveres til testpersonen eller sendes direkte fra testadministrationssystemet.

For at sikre den bedst mulige kandidatoplevelse tilbydes gratis online forberedelsesguides/øvelsestest. Du kan læse mere hér.

Personlighedstestene Wave anvendes af en lang række C25-virksomheder, mellemstore og mindre virksomheder samt af den offentlige sektor.

Personlighedstesten har en exceptionel høj validitet og er den eneste test på markedet, der afdækker en persons talent og motivation. Inden for hvert område opnås derved information om, hvorvidt det er et område, som personen motiveres af og er god til. Dette udgør et suverænt udgangspunkt for at vurdere en person til et givet job i såvel rekrutterings- samt udviklingssammenhænge.

Hvad gør din virksomhed for at skabe konkurrencemæssige fordele? Og hvordan sikrer I, at I ikke alene er succesfulde i dag, men også fremadrettet positionerer jer stærkt inden for jeres område?

Kompetente og motiverede medarbejdere er nøglen til succes. Medarbejdere, som er et godt match til det job, de besidder, som trives i virksomhedskulturen og er passionerede samt bevidste om egne styrker og udviklingsområder er afgørende vigtigt.

Men hvad skal der egentligt til for at afdække den enkeltes mulighed og lyst til både at levere de ønskede resultater og samtidig bevare arbejdsglæden? Det handler om talent, motivation, kompetencepotentiale og foretrukken virksomhedskultur – alle faktorer, der afdækkes i personlighedstesten Wave.

Ønsker du Savilles standardiserede personlighedstest-rapporter, eller ønsker du en rapport skræddersyet til din virksomheds kompetencer?

Saville tilbyder udvikling af rapporter tilpasset kunders behov baseret på den mest solide og fyldestgørende adfærdsmodel på markedet – Wave® Performance Culture Framework. Kombineret med vores ekspertise i afklaring af hvilke kompetencer, der er de væsentligste at besidde i et givent job, sikres, at alle vigtige informationer er inddraget og undersøgt.