Slider
Hjem > Produkter > Færdighedstest – overblik

Færdighedstest – overblik

Intelligenstest, IQ-test, kognitive test, stresstest eller omtanketest? Udbuddet af testværktøjer inden for analytiske færdigheder er mange og måler på forskellige parametre.

Savilles færdighedstest er kognitive test, der er udviklet til anvendelse i en erhvervssammenhæng og er konstrueret til at afdække analytisk kapacitet, potentiale for indlæring samt evne til at arbejde under tidspres. De har alle erhvervsrelevant indhold og er værdifulde at anvende i såvel rekrutterings- som udviklingsforløb samt som led i et screeningsforløb i forbindelse med et større antal ansøgere.

Savilles portefølje af færdighedstest

Porteføljen af færdighedstest er opdelt i følgende tre kategorier:

Saville Consulting tilbyder en bred portefølje af test. Porteføljen omfatter verbale (V), numeriske (N), diagrammatiske (D), abstrakte (A), fejlkontrol (C), spatiale (S) og mekaniske (M) færdighedstest og måler evnen til at arbejde med ord, tal, systemer, logik, detaljer, design og udstyr.

Testene findes i forskellig sværhedsgrad i forhold til job og målgruppe og er velegnede i såvel rekrutterings- som udviklingssammenhænge. De kan ligeledes anvendes som led i et screeningsforløb i forbindelse med et større antal ansøgere.

Stor pulje af spørgsmål (item bank)

Spørgsmålene fra den enkelte test hentes fra en pulje af spørgsmål (item bank) blandt andet for at sikre, at kandidater ikke får de præcis samme spørgsmål, hvis de besvarer en test flere gange.

Styrk dit Return on Investment (ROI)

Forskning viser, at færdighedstest er den bedste prædiktor for succes i en erhvervssammenhæng. En relevant og valid færdighedstest kan derfor i høj grad være med til at skabe et væsentligt Return on Investment.

Gratis færdighedstest – prøv en gratis øvelsestest!

For at sikre en god kandidat- og brugeroplevelse, tilbyder vi gratis online forberedelsesguides/øvelsestest under tidspres. Læs mere hér: Kandidatforberedelse.

Se mere om porteføljen herunder