Saville Consulting aptitude tests
Slider
Hjem > Produkter > Færdighedstest

Færdighedstest

Intelligenstest, IQ-test, kognitive test, stresstest eller omtanketest? Udbuddet af testværktøjer inden for analytiske færdigheder er mange og måler på forskellige parametre.

Savilles færdighedstest er udviklet til anvendelse i en erhvervssammenhæng og er konstrueret til at afdække analytisk kapacitet samt potentiale for indlæring under tidspres. De har alle erhvervsrelevant indhold og er yderst værdifulde at anvende i rekrutterings- og udviklingsforløb. Spørgsmålene fra den enkelte test hentes fra en item bank (en pulje af spørgsmål) for at sikre, at spørgsmålene ikke er velkendte for nogle.

Forskning viser, at færdighedstest er den bedste prædiktor for succes i en erhvervssammenhæng. At anvende færdighedstest i et rekrutteringsforløb kan derfor bidrage til at ansætte den rigtige person til et givent job, og derved være med til at skabe et væsentligt Return On Investment (ROI).

Saville Consulting tilbyder en bred portefølje af test. Porteføljen omfatter verbale (V), numeriske (N), diagrammatiske (D), abstrakte (A), fejlkontrol (C), spatiale (S) og mekaniske (M) færdighedstest og måler evnen til at arbejde med ord, tal, systemer, logik, detaljer, design og udstyr.

Testene findes i forskellig sværhedsgrad i forhold til job og målgruppe og er velegnede i såvel rekrutterings- som udviklingssammenhænge. De kan ligeledes anvendes som led i et screeningsforløb i forbindelse med et større antal ansøgere.

Se porteføljen herunder:

 

Gratis øvelsestest

For at sikre en god kandidat- og brugeroplevelse, tilbyder vi gratis online forberedelsesguides/øvelsestest under tidspres. Læs mere hér: Kandidatforberedelse.