Saville Consulting 360
360
Hjem > Testværktøjer > Wave 360° vurderingsværktøjer

Wave 360° vurderingsværktøjer

360° vurderinger – suveræne testværktøjer til personlig udvikling.

Wave 360° vurderingsværktøjer giver en beskrivelse af, hvordan en person vurderer sig selv – og bliver vurderet af andre. Testværktøjet kan dermed være en stor hjælp i den enkeltes personlige udvikling.

360° vurderingsværktøjerne kan bruges til at:

  • sætte fokus på styrker og identificerer ’blind spots’
  • afdække en persons aktuelle performance og potentiale
  • få inspiration til udarbejdelse af relevant udviklingsplan
  • skabe en sund arbejdskultur, hvor man hjælper hinanden med personlig udvikling

Helt oplag at anvende til individuelle udviklingsforløb for specialister og ledere og i forbindelse med lederudviklingsprogrammer.

360° graders perspektiv

For at kunne opnå en bred og dybdegående evaluering af en person, er det nødvendigt at belyse personens performance fra flere relevante vinkler. Det kan således være værdifuldt at involvere personens leder, kolleger, medarbejdere og andre relevante interessenter i bestræbelserne på at undersøge om der er overensstemmelse mellem, hvordan andre bedømmere oplever fokuspersonen vs. fokuspersonens egen selvopfattelse. Ud over personen selv, kan der tilføjes op til fire bedømmergrupper.

Kort besvarelsestid

Det tager blot 10 minutter at udfylde spørgeskemaet, og rapporterne er enkle og meget brugervenlige. De indeholder en tydelig oversigt over, hvordan de forskellige respondentgrupper har vurderet, om der er enighed blandt bedømmerne og dermed også hvilke indsatsområder, personen med fordel kan optimere og fokusere på fremadrettet.

To forskellige 360° graders vurderingsværktøjer

Saville tilbyder to forskellige 360° graders vurderingsværktøjer. Begge giver mulighed for, at respondentgrupperne kan give personen yderligere feedback via fritekst i en dertil indrettet tekstboks.

Wave Performance 360

På baggrund af de 36 Wave kompetencer viser Wave Performance 360 rapporten, hvordan personen vurderer sig selv sammenlignet med, hvordan vedkommende opleves af andre. Rapporten findes med og uden vurdering af færdigheder.

Wave Leadership Impact 360

Wave Leadership Impact 360 fokuserer på, hvordan en person/leder vurderer sig selv sammenlignet med, hvordan vedkommende opleves af andre. På 18 ledelsesstile og 9 ’impact’-områder giver rapporten et organisatorisk perspektiv på ledelsesmæssig impact og indhenter feedback fra en række nøgleinteressenter og deres vurdering af personens/lederens ledelsesstile og impact.

Målgruppe

360°-rapporterne kan anvendes til både specialister og ledere.
Uanset hvem, du vælger at anvende 360° graders værktøjet på, får du en sublim mulighed for at den enkelte person og det team, personen er tilknyttet, kan blive mere bevidst om sin performance og få yderligere indsigt i, hvad der skal til for at forbedre den. Dette er til gavn for personen, teamet og dermed hele virksomheden.