Saville Consulting 360
360
Hjem > Testværktøjer > Wave 360° vurderingsværktøjer

Wave 360° vurderingsværktøjer

360° vurderinger – suverænt testværktøj til personlig udvikling.

Anvend Savilles 360° vurderingsværktøjer og afdæk, hvordan en person vurderer sig selv, sammenlignet med hvordan vedkommende opleves af andre.

  • Sætter fokus på styrker og identificerer ’blind spots’
  • Afdækker personens aktuelle performance og potentiale
  • Giver inspiration til udarbejdelse af relevant udviklingsplan

Saville tilbyder to forskellige 360° vurderingsværktøjer, der viser præcist, hvordan en person vurderer sig selv, bliver vurderet af andre, og hvordan vurderingen er i forhold til en sammenligningsgruppe. Vurderingsværktøjerne bidrager dermed til at hjælpe vedkommende til at erkende forskelle mellem egen vurdering af præstation og andres oplevelse af præstation.

Begge rapporter giver mulighed for, at de forskellige respondentgrupper kan give personen yderligere og mere konkret feedback via mulighed for fritekst.

Wave Performance 360

På baggrund af de 36 Wave kompetencer viser Wave Performance 360 rapporten, hvordan personen vurderer sig selv sammenlignet med, hvordan vedkommende opleves af andre. Rapporten findes med og uden vurdering af færdigheder.

Wave Leadership Impact 360

Wave Leadership Impact 360 fokuserer på, hvordan en person/leder vurderer sig selv sammenlignet med, hvordan vedkommende opleves af andre. På 18 ledelsesstile og 9 ’impact’-områder giver rapporten et organisatorisk perspektiv på ledelsesmæssig impact og indhenter feedback fra en række nøgleinteressenter og deres vurdering af personens/lederens ledelsesstile og impact.