Saville Consulting information
admin
Hjem > Kandidatforberedelse > Kandidatforberedelse – Wave Strengths

Kandidatforberedelse – Wave Strengths

Introduktion til Wave® Strengths

Denne side er udformet til at hjælpe dig med at forstå, hvordan man besvarer selvbeskrivelsestesten Strengths. Selvbeskrivelsestesten udforsker en persons talenter i en arbejdsmæssig sammenhæng. Forskning har vist, at selvbeskrivelsestesten, Saville Assessment Wave®, er en god indikator til at forudsige præstation og adfærd i en arbejdsmæssig sammenhæng.

Besvarelse af Wave Strengths

Selvbeskrivelsestesten præsenteres i blokke med seks udsagn, som du bedes vurdere på en skala med ni punkter, der strækker sig fra 1 (’Særdeles uenig’) til 9 (’Særdeles enig’). Indtast dine svar ved at vælge den relevante vurdering for hvert udsagn. Du skal svare på hvert udsagn, før du kan gå videre til den næste side.

Hvis du giver samme vurdering på to eller flere udsagn, får du muligvis vist disse udsagn igen. Du vil blive bedt om at indikere, hvilket udsagn der er mest lig dig, og hvilket udsagn der er mindst lig dig.

Eksempel

I eksemplet har respondenten indikeret, at vedkommende:

 • er enig i, at det er vigtigt at vide, hvor godt vedkommende har klaret sig
 • er enig i, at vedkommende er en optimist
 • er usikker på, om vedkommende er god til at komme med idéer
 • er meget uenig i, at teknologi er en af vedkommendes stærke sider
 • er særdeles enig i, at vedkommende er god til at forstå, hvordan andre føler
 • er særdeles enig i, at vedkommende er en person, der er selvsikker, når vedkommende møder nye mennesker

Da respondenten har givet samme vurdering på to sæt udsagn, bliver disse vist igen, og respondenten bliver bedt om at indikere, hvilket udsagn der er mest lig vedkommende, og hvilket udsagn der er mindst lig vedkommende.

Sådan besvares Wave Strengths

Når du besvarer denne selvbeskrivelsestest, er det vigtigt, at du overvejer følgende punkter:

 • Når du svarer på hvert udsagn, bedes du vurdere det så præcist som muligt ved at benytte hele skalaen fra ‘Særdeles uenig’ til ‘Særdeles enig’.
 • Besvar spørgsmålene så ærligt som muligt. Der er ingen rigtige eller forkerte svar. Jobroller varierer, og der er mange måder, hvorpå man kan være effektiv i et job.
 • Testen indeholder en række kontrolpunkter for at validere konsistensen af dine svar. Dine svar vil også blive verificeret i forhold til andre indsamlede informationer.
 • Før du svarer på selvbeskrivelsestesten, kan det være nyttigt at reflektere over din egen arbejdsstil. Det kan også være nyttigt at overveje feedback, som du måtte have modtaget fra andre på din stil i en arbejdsmæssigsammenhæng.
 • Forsøg i så stor udstrækning som muligt at svare ud fra et arbejdsmæssigt perspektiv.
 • Det er bedst at besvare på selvbeskrivelsestesten, når du er opmærksom og ikke bliver afbrudt.
 • Hvis du har særlige behov, er det vigtigt, at du straks informerer om dem, så der kan tages de fornødne hensyn.