Why use Saville Consulting
Why Saville Consulting
Hjem > Videnskaben bag test og interview

Videnskaben bag test og interview

  • Jo bedre validitet en metode har, jo bedre forudsigelse af såvel jobperformance som udviklingspotentiale.
  • Det flersidede bedømmelsesgrundlag, hvor flere testmetoder anvendes, sikrer den bedste forudsigelse.
  • Ingen enkeltstående vurderingsmetode sikrer perfekt forudsigelse af job-performance.
  • Persontest og andre vurderingsmetoder supplerer hinanden.
  • Den enkeltstående vigtigste faktor i en udvælgelsesmetode er prædiktiv validitet.
  • Interviews har den bedste validitet, når de er strukturerede og er baserede på en grundig jobanalyse. Ellers har interview en lav validitet.
  • Interviewere har ubevidste bias om kandidater, også på områder der ikke har relevans for jobbet.
  • Forskning viser, at op til 90 % af jobsøgere mere eller mindre bevidst fordrejer sandheden i et jobinterview.
  • CV’er er ikke velegnede til at forudsige performance. De er ikke standardiserede, og de fremhæver det, kandidaten ønsker at fortælle.
  • Test, der anvendes til udvikling, er kun troværdige, hvis de er i stand til at vise en sammenhæng med job resultater.