About Saville Consulting
About us
Hjem > Konsulentydelser > Rekruttering

Rekruttering

Har I brug for professionel sparring og support til jeres rekrutteringsproces?

Anvendelse af Savilles prognosestærke testværktøjer, der er understøttet af avanceret testteknologi, bidrager til at nedsætte risikoen for fejlansættelser markant. Der sættes fokus på kandidatens talent, motivation, foretrukne virksomhedskultur og analytiske færdigheder.

I tæt samarbejde med kunden afklares hvilke kompetencer, der er de vigtigste at besidde i et givent job. Derved sikres, at kandidater vurderes på de kompetencer, der skal til for at kunne løse de opgaver, der fører til de ønskede resultater.

Saville Consulting Danmark lever metodemæssigt og etisk op til ’Professionel personvurdering i offentlige og private virksomheder’, der er udarbejdet af Videncenter for Professionel Personvurdering (VPP).

Rekruttering

Ønsker I support til jeres rekrutteringsproces?

På baggrund af de kompetencer, der er de væsentligste at besidde for at få succes i jobbet, gennemføres kompetencebaseret feedback og interview af vores erfarne konsulenter.

For at sikre det flersidede bedømmelsesgrundlag anvendes som udgangspunkt en kombination af personlighedstesten Wave og en færdighedstest.

Ansættende leder opnår relevant viden om kandidaterne og får endvidere værdifuld information om den enkelte kandidats styrker og udviklingsområder. Samtalen/Interviewet er et stærkt udgangspunkt for ansættende leder til bedst muligt at supportere den nye medarbejder i onboarding-forløbet og i det videre samarbejde.

Graduate
rekruttering

Har I brug for at effektivisere jeres proces for ansættelse af graduates?

Der er stor konkurrence om at få fat i de bedste graduates. Fokus på en valid, effektiv og fair rekrutterings- og screeningproces er derfor altafgørende for at tiltrække de stærkeste kandidater.

Savilles screeningsværktøjer gør det muligt at sætte fokus på såvel adfærd som analytiske færdigheder. Potentielle styrker identificeres hos den enkelte i forhold til den adfærd,
der kræves for at være succesfuld i jobbet ligesom den foretrukne virksomhedskultur afdækkes.

Endelig er det muligt at fremstille interviewguides og onboarding-rapporter målrettet den enkelte graduate.

Fordele

  • Effektivt og ressourcebesparende screeningsværktøj
  • Høj reliabilitet og validitet
  • Brugervenlige testrapporter
  • Skaber en positiv kandidatoplevelse med test, der har kort besvarelsestid og rapporter, der automatisk kan sendes til de kandidater, der får afslag og dem, der går videre i processen som en del af den samlede feedback.

Vores erfarne konsulenter bidrager gerne med inspiration til jeres graduate proces og giver de mest optimale rammer til screening og udvælgelse af de bedst egnede graduates.