Why use Saville Consulting
Why Saville Consulting
Hjem > Hvorfor anvende psykometriske test?

Hvorfor anvende psykometriske test?

Forskning viser, at psykometriske test spiller en afgørende rolle i forudsigelsen af både jobperformance og udviklingspotentiale på tværs af en bred vifte af jobroller. Forståelse for hvilke færdigheder mennesker har, og hvilken adfærd de udviser, er afgørende for at træffe beslutninger i både rekrutterings- og udviklingssammenhænge.

  • Test sikrer standardiserede og objektive målinger, der praktisk og effektivt gennemføres online.
  • De er et stærkt udgangspunkt for et godt interview.
  • De holdes op imod relevante sammenligningsgrupper.
  • Test er neutrale i forhold til køn, race og socioøkonomisk baggrund og reducerer derfor risikoen for ubevidst menneskelig bias.
  • Test er blandt de mest valide metoder til at identificere og udvikle talent.
  • De bidrager til trivsel på jobbet, engagement og produktivitet.
  • Hvis en testproces gennemføres effektivt, styrker det en organisations image.