Saville Consulting Wave Styles
wave styles
Hjem > Personlighedstestene Wave® – Prisvindende testværktøjer til rekruttering og udvikling > Wave® Professional Styles

Wave® Professional Styles

Talent, motivation, foretrukken virksomhedskultur og kompetencepotentiale afdækkes i personlighedstesten Wave.

Wave Professional Styles anvendes til rekruttering, udvikling, talent management, succession planning, ledelsesprogrammer, coaching og karriereplanlægning.

Personlighedstesten giver et nuanceret billede af den forventede adfærd og potentiale inden for 12 erhvervsrelevante kompetenceområder.

Personlighedstest – Indhold testrapport

  • 108 beskrivelser af en persons forventede adfærd i en arbejdsmæssig sammenhæng
  • Motivation og talent
  • Kompetencepotentiale
  • Kandidatens foretrukne virksomhedskultur
  • Svarmønster (profilens validitet, inklusive fremhævning af markante svarmønstre)

Personlighedstest – Gratis rapporter

En Personlig rapport til kandidaten og en Linjelederrapport til ansættende leder, bedømmere, interviewere og øvrige interessenter kan fremstilles uden beregning.

Ud over disse rapporter kan en lang række øvrige rapporter fremstilles på baggrund af en testbesvarelse af Wave Professional Styles:

Linjelederrapporten afdækker en persons kompetencepotentiale og foretrukne virksomhedskultur. Rapporten benyttes til rekruttering, onboarding og talentudvikling.

Ud over disse rapporter kan en lang række øvrige rapporter fremstilles på baggrund af en testbesvarelse af Wave Professional Styles:

Fordele

Benefit
Nedsætter risikoen for fejlansættelser markant - høj reliabilitet og validitet sikrer en stærk forudsigelse af såvel performance som return on investment (ROI).
Benefit
Dynamiske beskrivelser målrettet den enkeltes besvarelse (ingen standardtekster).
Benefit
Giver værdifuld indsigt i en persons unikke karaktertræk samt i overensstemmelsen mellem personens motivation og talent.
Saville Consulting Wave Professional Styles icon
Hire Talent iconHire Talent
Build Talent iconBuild Talent
Lead Talent iconLead Talent
Testadministration

Online via Oasys eller Bureauservice

Besvarelsestid

40 minutter

Gruppeoverblik

Fremstil gratis gruppeoverblik i Oasys

Kræver testcertificering