Hjem > Personlighedstestene Wave® – Prisvindende testværktøjer til rekruttering og udvikling > Samarbejdsroller-rapport

Samarbejdsroller-rapport

Et velfungerende samarbejde er altafgørende for, at et team både kan levere de ønskede resultater og bevare arbejdsglæden. Afdæk teamets dynamik og den enkeltes teamroller ved hjælp af Wave Samarbejdsroller rapport.

Anvendes til

  • Teambuilding
  • Styrkelse af et team eller en gruppes præstation
  • Identificering af blokeringer og barrierer
  • Rekruttering af nye gruppemedlemmer
  • Forandringsledelse i teams og på tværs af grupper

Wave Samarbejdsroller rapport består af otte forskellige roller og identificerer, hvilke roller en person er henholdsvis mest og mindst tilbøjelig til at tage i samarbejdet med andre.

Individuel profil

Den individuelle profil angiver en persons selvbeskrevne stil i en erhvervssammenhæng, hvortil personens to mest og to mindst foretrukne roller er fremhævet med detaljerede og beskrivende sammenfatninger. Endvidere gives der ideer til, hvordan personen kan bidrage til at styrke en gruppes præstation.

Gruppeprofil

Det er muligt at fremstille en eller flere gratis gruppeprofiler, der giver en samlet oversigt over teamets/samarbejdsgruppens foretrukne og mindre foretrukne roller.

Kan fremstilles på baggrund af en besvarelse af personlighedstestene Wave Professional Styles og Wave Focus Styles.

Fordele

Benefit
Skaber grundlag for selvrefleksion og udvikling hos medlemmerne af et team/en samarbejdsgruppe.
Benefit
Fokuserer på gruppedynamik og styrker samarbejdsrelationen.
Benefit
Kan anvendes på alle niveauer og på såvel mindre som større teams/samarbejdsgrupper.
Saville Consulting Work Roles icon
Build Talent iconBuild Talent
Testadministration

Online via Oasys eller Bureauservice

Besvarelsestid

40 minutter - Wave® Professional Styles

eller

13 minutter - Wave® Focus Styles

Gruppeoverblik

Fremstil gratis gruppeoverblik i Oasys

Kræver ikke testcertificering