Saville Consulting 360
360
Hjem > Testværktøjer > Wave 360° vurderingsværktøjer > Wave Performance 360

Wave Performance 360

Wave Performance 360° vurdering er et yderst værdifuldt feedbackværktøj.

På baggrund af de 36 kompetencer fra Savilles personlighedstest viser Wave® Performance 360 rapporten, hvordan en person vurderer sig selv sammenlignet med, hvordan vedkommende vurderes af andre. Stærkt værktøj til vurdering af ledere og specialister.

Rapporten giver mulighed for, at de forskellige respondentgrupper kan give fokuspersonen yderligere og mere konkret feedback via fritekst.

Rapporten findes med og uden vurdering af færdigheder.

Anvendes til

  • Personlig udvikling
  • Coaching
  • Lederudvikling
  • Struktureret og indsigtsfuld feedback

Der er fem bedømmerkategorier: Nærmeste leder(e), fokuspersonen, medarbejdere, kolleger og øvrige interessenter.
Rapporten giver et overblik over forskellige bedømmergruppers vurdering af, hvor effektiv fokuspersonen er inden for 39-45 områder. Vurderingen er baseret på en 7-punktskala.

360 grader spørgeskemaet kan anvendes alene eller sammen med Wave® Styles Spørgeskema. Kombinationen af 360 grader spørgeskemaet og Wave® Styles kan hjælpe fokuspersonen til at forstå og få indsigt i forskelle mellem, hvordan personen vurderer sig selv, og hvordan personen opleves af de forskellige bedømmergrupper. Hvor er der overensstemmelse, og hvor er der diskrepans? Denne viden er værdifuld i forhold til at sætte ind på kritiske områder samt udnytte det fulde potentiale.

Ud over ovenstående kan der fremstilles en udviklingsrapport på baggrund af en testbesvarelse af Wave Performance 360.

Fordele

Benefit
Hjælper en person med at erkende eventuelle forskelle mellem egen vurdering af præstation og andres oplevelse af præstation.
Benefit
Fokuserer på en persons styrker, potentiale samt identificerer ’blind spots’.
Benefit
Kort besvarelsestid (10 minutter).
Saville Consulting Performance 360 icon
Build Talent iconBuild Talent
Lead Talent iconLead Talent
Testadministration

Online via Oasys eller Bureauservice

Besvarelsestid

10 minutter

Kræver testcertificering