Hjem > Færdighedstest – Anvend de førende analytiske testværktøjer til rekruttering og udvikling > Analysis portefølje > Swift Analysis Verbal & Numerical Aptitude

Swift Analysis Verbal & Numerical Aptitude

En færdighedstest (kognitiv test) med flere deltest, der måler evnen til at foretage kritisk analyse inden for to færdighedsområder: verbal (12 minutter) og numerisk (12 minutter).

Målgruppe: Stillinger med en høj kompleksitet i opgaveløsning – eksempelvis direktører, ledere, specialister, graduates, management trainees samt testning i forbindelse med talentidentifikationsprogrammer.

Swift Analysis Verbal & Numerical Aptitude er anvendelig både i rekrutterings- og i udviklingssammenhænge og kan ligeledes anvendes som led i et screeningsforløb i forbindelse med et større antal ansøgere.

Testrapporten indeholder:

  • Introduktion
  • Profil med total score og underscorer på færdighedsområderne (verbal og numerisk)
  • Illustration af færdighed/resultat i forhold til tempo
  • Tips til hvordan færdigheder kan forbedres

Større pulje af spørgsmål (item bank)

Spørgsmål trækkes fra en større pulje af spørgsmål (item bank). Personer, der besvarer den samme test i flere sammenhænge får således ikke de præcis samme spørgsmål igen. 

Gratis færdighedstest – Prøv en gratis øvelsestest!

For at sikre en god kandidat- og brugeroplevelse tilbydes gratis online forberedelsesguides/øvelsestest under tidspres. Læs mere hér: Kandidatforberedelse.

Tilgængelighed

Inviteret adgang (IA)

Rapporten er tilgængelig som Inviteret adgang (IA) .

Saville Consulting Swift icon
Hire Talent iconHire Talent
Lead Talent iconLead Talent
Testadministration

Online via Oasys eller Bureauservice

Besvarelsestid

24 minutter

Gruppeoverblik

Fremstil gratis gruppeoverblik i Oasys

Kræver testcertificering