Hjem > Færdighedstest – Anvend de førende analytiske testværktøjer til rekruttering og udvikling > Comprehension portefølje > Swift Comprehension Verbal & Numerical Aptitude

Swift Comprehension Verbal & Numerical Aptitude

En færdighedstest (kognitiv test), der består af to deltest: Verbal (12 minutter) og numerisk (12 minutter).

Målgruppe: Stillinger med en lavere kompleksitet i opgaveløsning – eksempelvis operationelle, kundeorienterede og administrative roller.

Swift Comprehensive Verbal & Numerical Aptitude (SCVN) er anvendelig både i rekrutterings- og i udviklingssammenhænge og kan ligeledes anvendes som led i et screeningsforløb i forbindelse med et større antal ansøgere.

Testrapporten indeholder:

  • Introduktion
  • Profil med total score og underscorer på færdighedsområderne (verbal og numerisk)
  • Illustration af færdighed/resultat i forhold til tempo
  • Tips til hvordan færdigheder kan forbedres

Større pulje af spørgsmål (item bank)

Ved besvarelse af en færdighedstest trækkes spørgsmål fra en større pulje af spørgsmål (item bank). Personer, der besvarer den samme test i flere sammenhænge får således ikke de præcis samme spørgsmål igen.

Gratis færdighedstest – Prøv en gratis øvelsestest!

For at sikre en god kandidat- og brugeroplevelse tilbydes gratis online forberedelsesguides/øvelsestest under tidspres. Læs mere hér: Kandidatforberedelse.

Tilgængelighed

Inviteret adgang (IA)

Rapporten er tilgængelig som Inviteret adgang (IA) .

Saville Consulting Swift icon
Hire Talent iconHire Talent
Build Talent iconBuild Talent
Testadministration

Online via Oasys eller Bureauservice

Besvarelsestid

24 minutter

Gruppeoverblik

Fremstil gratis gruppeoverblik i Oasys

Kræver testcertificering