Saville Consulting information
admin
Hjem > Kandidatforberedelse > Kandidatforberedelse – Wave Focus Styles

Kandidatforberedelse – Wave Focus Styles

Introduktion til Wave® Focus Styles

Denne side er udformet til at hjælpe dig til at forstå, hvordan selvbeskrivelsestesten Focus Styles besvares. Testen afdækker en persons motivation, præferencer, behov og talenter i en arbejdsmæssig sammenhæng. Forskning har vist, at selvbeskrivelsestesten, Saville Assessment Wave®, er en god indikator til at forudsige præstation og adfærd i en arbejdsmæssig sammenhæng.

Besvarelse af Wave Focus Styles

Selvbeskrivelsestesten præsenteres i blokke med seks udsagn, som du bedes vurdere på en skala med ni punkter, der strækker sig fra 1 (’Særdeles uenig’) til 9 (’Særdeles enig’). Indtast dine svar ved at vælge den relevante vurdering for hvert udsagn. Du skal svare på hvert udsagn, før du kan gå videre til den næste side.

Hvis du giver samme vurdering på to eller flere udsagn, får du muligvis vist disse udsagn igen. Du vil blive bedt om at indikere, hvilket udsagn der er mest lig dig, og hvilket udsagn der er mindst lig dig.

Eksempel

Jeg er en person, der…

I eksemplet har respondenten indikeret, at vedkommende:

 • er enig i, at vedkommende har behov for at fortælle andre, når vedkommende er uenig med dem
 • er enig i, at vedkommende bliver motiveret af muligheden for at lære
 • er usikker på, om vedkommende ønsker at modtage feedback på sine præstationer
 • er meget uenig i, at vedkommende nyder at etablere en nær relation til andre
 • er særdeles enig i, at vedkommende nyder at kommunikere skriftligt
 • er særdeles enig i, at vedkommende kan lide at arbejde som en del af et team

Da respondenten har givet samme vurdering på to sæt udsagn, bliver disse vist igen, og respondenten bliver bedt om at indikere, hvilket udsagn der er mest lig vedkommende, og hvilket udsagn der er mindst lig vedkommende.

Jeg er en person, der…

Sådan besvares Wave Focus Styles

Når du besvarer denne selvbeskrivelsestest, er det vigtigt, at du overvejer følgende punkter:

 • Når du svarer på hvert udsagn, bedes du vurdere det så præcist som muligt ved at benytte hele skalaen fra ‘Særdeles uenig’ til ‘Særdeles enig’.
 • Nogle udsagn handler om at være god til noget, mens andre handler om, hvad du foretrækker, har behov for eller er interesseret i.
 • Du bedes læse hvert udsagn meget grundigt, da det, du er god til, og det, du føler, at du har behov for, kan være meget forskelligt.
 • Besvar spørgsmålene så ærligt som muligt. Der er ingen rigtige eller forkerte svar. Jobroller varierer, og der er mange måder, hvorpå man kan være effektiv i et job.
 • Testen indeholder en række kontrolpunkter for at validere konsistensen af dine svar. Dine svar vil også blive verificeret i forhold til andre indsamlede informationer.
 • Før du svarer på selvbeskrivelsestesten, kan det være nyttigt at reflektere over din egen arbejdsstil. Det kan også være nyttigt at overveje feedback, som du måtte have modtaget fra andre på din stil i en arbejdsmæssigsammenhæng.
 • Forsøg i så stor udstrækning som muligt at svare ud fra et arbejdsmæssigt perspektiv.
 • Det er bedst at besvare på selvbeskrivelsestesten, når du er opmærksom og ikke bliver afbrudt.
 • Hvis du har særlige behov, er det vigtigt, at du straks informerer om dem, så der kan tages de fornødne hensyn.