Hjem > Færdighedstest – Anvend de førende analytiske testværktøjer til rekruttering og udvikling > Abstract Reasoning Aptitude

Abstract Reasoning Aptitude

En færdighedstest (kognitiv test), der på blot 16 minutter måler evnen til logisk og systematisk ræsonnement under tidspres. Kandidaten selv finde logikken i de mønstre, vedkommende præsenteres for.

Målgruppe: Stillinger med en høj kompleksitet i opgaveløsning – eksempelvis direktører, ledere, specialister, graduates, management trainees samt testning i forbindelse med talentidentifikationsprogrammer.

Testen er velegnet både i rekrutterings- og udviklingssammenhænge og kan ligeledes anvendes som led i et screeningsforløb i forbindelse med et større antal ansøgere.

Abstract Reasoning er baseret på et induktiv logisk ræsonnement. Formålet med udvikling af denne type test var at producere et moderne, enkelt, sprogfrit og globalt anvendeligt alternativ til traditionelle logiske test. Abstract Reasoning har også den fordel, at der er mindre forklarende tekst, og derfor kan den være særligt anvendelig i internationale sammenhænge.

Større pulje af spørgsmål (item bank)

Samtlige spørgsmål trækkes fra en større pulje af spørgsmål (item bank). Personer, der besvarer den samme test i flere sammenhænge får således ikke de præcis samme spørgsmål igen. 

En færdighedstest (kognitiv test) med flere deltest

For at sikre en god kandidat- og brugeroplevelse tilbydes gratis online forberedelsesguides/øvelsestest under tidspres. Læs mere hér: Kandidatforberedelse.

Tilgængelighed

Inviteret adgang (IA)

Rapporten er tilgængelig som Inviteret adgang (IA) .

Saville Consulting Other icon
Hire Talent iconHire Talent
Lead Talent iconLead Talent
Testadministration

Online via Oasys eller Bureauservice

Besvarelsestid

16 minutter

Gruppeoverblik

Fremstil gratis gruppeoverblik i Oasys

Kræver testcertificering